Forstå dig selv og andre gennem DiSC-profilering 

Den moderne arbejdsplads er under konstant forandring og udvikling. For at være på forkant med udviklingen er det vigtigt at forstå sig selv og andre bedre for at forbedre kommunikation, samarbejde og ledelse. Kom ind i DiSC-profilering – et af verdens mest udbredte værktøjer til personprofilering, som er blevet anvendt med succes af både store og små organisationer siden starten.  (Se mere på https://discnordic.dk/everything-disc/)

Hvad er DiSC? 

DiSC står for Dominans, Influence, Steadiness og Conscientiousness (dominans, indflydelse, steady og samvittighedsfuldhed). Det er en model, der blev skabt af psykologen William Moulton Marston i 1928 for at måle et individs adfærd i forskellige situationer. Ved hjælp af denne model kan enkeltpersoner få indsigt i deres egen adfærd samt andres adfærd. Dette hjælper dem med at håndtere stressniveauer, arbejde mere effektivt med kolleger, opbygge bedre teams, løse problemer hurtigere, forstå forskellige perspektiver lettere og meget mere. 

Hvordan virker DiSC? 

DiSC-profilsystemet anvender et spørgeskema bestående af 30 spørgsmål vedrørende en persons holdninger og følelser om sig selv og sit miljø. Svarene analyseres derefter for at bestemme den enkeltes primære “stil” eller personlighedstype. Disse omfatter D (dominerende), I (indflydelsesrig), S (stabil) og C (samvittighedsfuld). Når disse stilarter er identificeret, kan enkeltpersoner bruge dem til at forstå, hvordan de interagerer med hinanden i forskellige scenarier som f.eks. teammøder eller kundeinteraktioner. 

Desuden kan DiSC-værktøjet bruges til at målrette rekrutteringsindsatsen ud fra en organisations behov ved at give rekrutteringsmedarbejdere mulighed for at identificere jobkandidater, hvis personlighedstype måske er bedre egnet til visse roller eller opgaver end andre. Det kan også bruges til salgstræning for at hjælpe sælgerne med at identificere, hvilke kunder der vil være mere modtagelige over for bestemte produkter eller tjenester på baggrund af deres personlighedstyper. Endelig kan det bruges under forhandlinger ved at hjælpe forhandlerne med at forstå, hvordan de bedst griber visse samtaler an på baggrund af alle involverede parters personligheder. 

Ved at udnytte DiSC-profilering effektivt i en organisation kan man skabe mere produktive teams ved at forstå hinandens adfærdstendenser og forbedre kommunikationsfærdighederne blandt teammedlemmerne både internt og eksternt med kunder/klienter osv. Det kan hjælpe dig med at målrette rekrutteringsindsatsen mere effektivt og samtidig give værdifuld indsigt i kundeinteraktioner under salgstræning eller forhandlinger – hvilket i sidste ende fører til en mere vellykket virksomhed generelt! Med alle disse fordele er det ikke underligt, at så mange virksomheder verden over har taget dette kraftfulde værktøj til sig!

Share the Post:

Andre spændende indlæg